lớp nắn chỉnh răng
    Với mục đích phổ cập kiến thức nắn chỉnh răng cho bác sĩ Răng Hàm Mặt. Hanoi orthodontic school khai giảng lớp Khai giảng lớp nắn chỉnh răng khóa 22. Khai giảng lúc 20h ngày 19/7/2013.