luu y khi gan mac cai
Gắn mắc cài sẽ gây khó chịu, sau đây là một số lưu ý: Tiến độ, diễn biến của quá trình chỉnh nha thế nào? Răng chạy như thế nào? Chỉnh nha xong sẽ có độ bền suốt đời? Duy trì sau khi chỉnh nha là gì?  
Mổ tạo hình xương hàm là một phẫu thuật đơn giản nếu như được thực hiện theo đúng qui trình kỹ thuật.   Mổ tạo hình xương hàm thực hiện cho xương hàm nên không ảnh hưởng đến đi lại vận động chung của cơ thể. Để có thể mau hồi phục sau mổ thì bệnh nhân cần lưu ý một số vấn đề sau:
các loại mắc cài trong nắn chỉnh răng
 Có nhiều loại mắc cài trên thị trường như mắc cài kim loại, sứ thẩm mỹ, loại tự buộc, mc mặt lưỡi ...bệnh nhân có nhiều sự lựa chọn để có thể phù hợp.

Pages