luu y khi gan mac cai
Gắn mắc cài sẽ gây khó chịu, sau đây là một số lưu ý: Tiến độ, diễn biến của quá trình chỉnh nha thế nào? Răng chạy như thế nào? Chỉnh nha xong sẽ có độ bền suốt đời? Duy trì sau khi chỉnh nha là gì?  

Pages