Quy trình chụp sứ các loại gắn bằng ốc vít trên implant

Trong quy trình dưới đây ranghammat.com xin giới thiệu tới các bạn các quy trình chụp sứ các loại gắn ốc vít trên implant sau:

* CHỤP SỨ KIM LOẠI THƯỜNG GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT * CHỤP SỨ TITANIUM GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT * CHỤP SỨ KIM LOẠI QUÝ GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT * CHỤP SỨ TOÀN PHẦN GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

CHỤP SỨ KIM LOẠI THƯỜNG GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

 

I. ĐỊNH NGHĨA:

Là kỹ thuật phục hình mất răng, cố định bằng ốc vít trên trụ Implant đã được cấy và ổn định.

II. CHỈ ĐỊNH:

Mất răng đã được cấy trụ Implant.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

-  Tình trạng trụ Implant chưa đủ độ chắc do tích hợp xương chưa tốt

-   Viêm quanh Implant

-  Có tình trạng viêm cấp tính trong khoang miệng

-   Khoảng liên hàm thấp dưới 3mm,

VI. CHUẨN BỊ:

1. Cán bộ thực hiện qui trình kỹ thuật:

- Bác sỹ Răng hàm mặt.

- Trợ thủ.

2. Phương tiện :

2.1. Phương tiện và dụng cụ:

 - Ghế máy nha khoa

- Bộ khám: Khay khám, gương , gắp, thám châm ...

- Dụng cụ lấy dấu và làm phục hình: Khay lấy dấu, coping, analog, ...

2.2. Vật liệu:

- Vật liệu lấy dấu: sillicone, alginate.

- Vật liệu đổ mẫu: thạch cao cứng, thạch cao siêu cứng….

3. Người bệnh:

- Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị.

- Đã được cấy ghép trụ Implant để làm phục hình răng.

4. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Phim Xquanguang đánh giá tình trạng tích hợp xương quanh trụ Implant.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1.Kiểm tra hồ sơ bệnh án:

2. Kiểm tra người bệnh:

Kiểm tra tình trạng tòan thân, trong miệng và sự ổn định của trụ implant.

3. Thực hiện qui trình kỹ thuật:

3.1 Đặt trụ liền thương (Healing Abutment):

- Gây tê tại chỗ

- Bộc lộ Implant:

+       Dùng dao rạch niêm mạc lợi sống hàm tương ứng trụ Implant.

+       Dùng dụng cụ thích hợp tách lợi bộc lộ mũ Implant.

- Tháo mũ Implant: Dùng Driver tháo mũ Implant.

- Đặt trụ liền thương:

+       Chọn trụ liền thương phù hợp với trụ Implant và tình trạng mô mềm.

+       Đặt trụ liền thương và dùng Driver cố định trụ.

3.2 Lấy dấu bằng kỹ thuật lấy dấu gián tiếp (ở lần hẹn thứ 2).

-         Áp dụng một trong hai cách dưới đây:

+       Lấy dấu khay hở

+       Lấy dấu khay kín.

-         Chọn thìa và thử thìa.

-         Chọn màu răng.

-         Tháo trụ liền thương

-         Đặt trụ lấy dấu gián tiếp (Impression coping).

-         Lấy dấu bằng vật liệu lấy dấu Silicon.

-         Đặt lại trụ liền thương và giữ trụ cho tới khi lắp răng.

-         Lấy dấu hàm đối diện.

-         Lấy dấu cắn.

-         Lựa chọn các analogue phù hợp, đặt và cố định vào các đầu chuyển đổi.

-         Đổ mẫu bằng thạch cao siêu cứng.

3.3. Làm chụp sứ kim loại.

Thực hiện tại labo.

3.4.Lắp răng

- Tháo trụ liền thương.

- Đặt chụp răng sứ trên Implant.

- Kiểm tra khớp cắn, độ sát khít, hình thể, mầu sắc.

- Cố định  răng bằng ốc vít.

- Hàn phủ ốc vít bằng vật liệu thích hợp.

VI. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN:

1.     Trong quá trình thực hiện kỹ thuật:

Sang thương niêm mạc miệng: Điều trị sang thương.

2.     Sau khi điều trị:

Viêm quanh Implant (periimplantitis): Điều trị viêm quanh Implant.

== == == == == == == == == == ==

CHỤP SỨ TITANIUM GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

I. ĐỊNH NGHĨA:

Là kỹ thuật phục hình mất răng, cố định bằng ốc vít trên trụ Implant đã được cấy và ổn định.

II. CHỈ ĐỊNH:

-  Mất răng đã được cấy trụ Implant.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

-  Tình trạng trụ Implant chưa đủ độ chắc do tích hợp xương chưa tốt

-   Viêm quanh Implant

-  Có tình trạng viêm cấp tính trong khoang miệng

-   Khoảng liên hàm thấp dưới 3mm,

VI. CHUẨN BỊ:

1. Cán bộ thực hiện qui trình kỹ thuật:

- Bác sỹ Răng hàm mặt.

- Trợ thủ.

2. Phương tiện :

2.1. Phương tiện và dụng cụ:

 - Ghế máy nha khoa

- Bộ khám: Khay khám, gương , gắp, thám châm ...

- Dụng cụ lấy dấu và làm phục hình: Khay lấy dấu, coping, analog, ...

2.2. Vật liệu:

- Vật liệu lấy dấu: sillicone, alginate.

- Vật liệu đổ mẫu: thạch cao cứng, thạch cao siêu cứng….

3. Người bệnh:

- Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị.

- Đã được cấy ghép trụ Implant để làm phục hình răng.

4. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Phim Xquanguang đánh giá tình trạng tích hợp xương quanh trụ Implant.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án:

2. Kiểm tra người bệnh:

Kiểm tra tình trạng tòan thân, trong miệng và sự ổn định của trụ implant.

3. Thực hiện qui trình kỹ thuật:

3.1 Đặt trụ liền thương (Healing Abutment):

- Gây tê tại chỗ

- Bộc lộ Implant:

          + Dùng dao rạch niêm mạc lợi sống hàm tương ứng trụ Implant.

          + Dùng dụng cụ thích hợp tách lợi bộc lộ mũ Implant.

- Tháo mũ Implant: Dùng Driver tháo mũ Implant.

- Đặt trụ liền thương:

          + Chọn trụ liền thương phù hợp với trụ Implant và tình trạng mô mềm.

          + Đặt trụ liền thương và dùng Driver cố định trụ.

3.2 Lấy dấu bằng kỹ thuật lấy dấu gián tiếp (ở lần hẹn thứ 2).

Áp dụng một trong hai cách dưới đây

+ Lấy dấu khay hở

+ Lấy dấu khay kín

-         Chọn thìa và thử thìa.

-         Chọn màu răng.

-         Tháo trụ liền thương

-         Đặt trụ lấy dấu gián tiếp (Impression coping).

-         Lấy dấu bằng vật liệu lấy dấu Silicon.

-         Đặt lại trụ liền thương và giữ trụ cho tới khi lắp răng.

-         Lấy dấu hàm đối diện.

-         Lấy dấu cắn.

-         Lựa chọn các analogue phù hợp, đặt và cố định vào các đầu chuyển đổi.

-         Đổ mẫu bằng thạch cao siêu cứng.

3.3. Làm chụp sứ Titanium.

Thực hiện tại labo.

3.4.Lắp răng

- Tháo trụ liền thương.

- Đặt chụp răng sứ trên Implant.

- Kiểm tra khớp cắn, độ sát khít, hình thể, mầu sắc.

- Cố định  răng bằng ốc vít.

- Hàn phủ ốc vít bằng vật liệu thích hợp.

VI. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN:

1.     Trong quá trình thực hiện kỹ thuật:

-      Sang thương niêm mạc miệng: Điều trị sang thương.

2.     Sau khi điều trị:

-      Viêm quanh Implant (periimplantitis): Điều trị viêm quanh Implant.

== = ==  == = == = = =  == = = = ==

CHỤP SỨ KIM LOẠI QUÝ GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

 

I. ĐỊNH NGHĨA:

Là kỹ thuật phục hình mất răng, cố định bằng ốc vít trên trụ Implant đã được cấy và ổn định.

II. CHỈ ĐỊNH:

-  Mất răng đã được cấy trụ Implant.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

-  Tình trạng trụ Implant chưa đủ độ chắc do tích hợp xương chưa tốt

-   Viêm quanh Implant

-  Có tình trạng viêm cấp tính trong khoang miệng

-   Khoảng liên hàm thấp dưới 3mm,

VI. CHUẨN BỊ:

1. Cán bộ thực hiện qui trình kỹ thuật:

- Bác sỹ Răng hàm mặt.

- Trợ thủ.

2. Phương tiện :

2.1. Phương tiện và dụng cụ:

 - Ghế máy nha khoa

- Bộ khám: Khay khám, gương , gắp, thám châm ...

- Dụng cụ lấy dấu và làm phục hình: Khay lấy dấu, coping, analog, ...

2.2. Vật liệu:

- Vật liệu lấy dấu: sillicone, alginate.

- Vật liệu đổ mẫu: thạch cao cứng, thạch cao siêu cứng….

3. Người bệnh:

- Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị.

- Đã được cấy ghép trụ Implant để làm phục hình răng.

4. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Phim Xquanguang đánh giá tình trạng tích hợp xương quanh trụ Implant.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án:

2. Kiểm tra người bệnh:

Kiểm tra tình trạng tòan thân, trong miệng và sự ổn định của trụ implant.

3. Thực hiện qui trình kỹ thuật:

3.1 Đặt trụ liền thương (Healing Abutment):

- Gây tê tại chỗ

- Bộc lộ Implant:

          + Dùng dao rạch niêm mạc lợi sống hàm tương ứng trụ Implant.

          + Dùng dụng cụ thích hợp tách lợi bộc lộ mũ Implant.

- Tháo mũ Implant: Dùng Driver tháo mũ Implant.

- Đặt trụ liền thương:

          + Chọn trụ liền thương phù hợp với trụ Implant và tình trạng mô mềm.

          + Đặt trụ liền thương và dùng Driver cố định trụ.

3.2 Lấy dấu bằng kỹ thuật lấy dấu gián tiếp (ở lần hẹn thứ 2).

-         Áp dụng một trong hai cách dưới đây

+ Lấy dấu khay hở

+ Lấy dấu khay kín

-         Chọn thìa và thử thìa.

-         Chọn màu răng.

-         Tháo trụ liền thương

-         Đặt trụ lấy dấu gián tiếp (Impression coping).

-         Lấy dấu bằng vật liệu lấy dấu Silicon.

-         Đặt lại trụ liền thương và giữ trụ cho tới khi lắp răng.

-         Lấy dấu hàm đối diện.

-         Lấy dấu cắn.

-         Lựa chọn các analogue phù hợp, đặt và cố định vào các đầu chuyển đổi.

-         Đổ mẫu bằng thạch cao siêu cứng.

3.3. Làm chụp sứ kim loạiquý.

Thực hiện tại labo.

3.4.Lắp răng

- Tháo trụ liền thương.

- Đặt chụp răng sứ trên Implant.

- Kiểm tra khớp cắn, độ sát khít, hình thể, mầu sắc.

- Cố định  răng bằng ốc vít.

- Hàn phủ ốc vít bằng vật liệu thích hợp.

VI. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN:

1.     Trong quá trình thực hiện kỹ thuật:

-      Sang thương niêm mạc miệng: Điều trị sang thương.

2.     Sau khi điều trị:

-         Viêm quanh Implant (periimplantitis): Điều trị viêm quanh Implant.

== = = = = = = = == = =  = = = ==

CHỤP SỨ TOÀN PHẦN GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

 

I. ĐỊNH NGHĨA:

Là kỹ thuật phục hình mất răng bằng sứ toàn phần cố định bằng ốc vít trên trụ Implant đã cấy và ổn định.

II. CHỈ ĐỊNH:

-  Mất răng đã được cấy trụ Implant.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

-  Tình trạng trụ Implant chưa đủ độ chắc do tích hợp xương chưa tốt

-   Viêm quanh Implant

-  Có tình trạng viêm cấp tính trong khoang miệng

-   Khoảng liên hàm thấp dưới 3mm.

VI. CHUẨN BỊ:

1. Cán bộ thực hiện qui trình kỹ thuật:

- Bác sỹ Răng hàm mặt.

- Trợ thủ.

2. Phương tiện :

2.1. Phương tiện và dụng cụ:

 - Ghế máy nha khoa

- Bộ khám: Khay khám, gương , gắp, thám châm ...

- Dụng cụ lấy dấu và đổ mẫu.

- Bộ dụng cụ làm phục hình trên implant: coping, analogue, ...

2.2. Vật liệu:

- Vật liệu lấy dấu: sillicone, alginate.

- Vật liệu đổ mẫu: thạch cao cứng, thạch cao siêu cứng….

3. Người bệnh:

- Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị.

- Đã được cấy ghép trụ Implant để làm phục hình răng.

4. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án đầy đủ theo quy định.

- Phim Xquang đánh giá tình trạng tích hợp xương quanh trụ Implant.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Kiểm tra đối chiếu bệnh án

2. Kiểm tra người bệnh:

Kiểm tra tình trạng tòan thân, trong miệng và sự ổn định của trụ implant.

3. Các bước thực hiện

3.1 Đặt trụ liền thương (Healing Abutment):

- Gây tê tại chỗ

- Bộc lộ Implant:

          + Dùng dao rạch niêm mạc lợi sống hàm tương ứng trụ Implant.

          + Dùng dụng cụ thích hợp tách lợi bộc lộ mũ Implant.

- Tháo mũ Implant: Dùng Driver tháo mũ Implant.

- Đặt trụ liền thương:

          + Chọn trụ liền thương phù hợp với trụ Implant và tình trạng mô mềm.

          + Đặt trụ liền thương và dùng Driver cố định trụ.

3.2 Lấy dấu bằng kỹ thuật lấy dấu gián tiếp (pick-up).

 Có thể áp dụng phương pháp lấy dấu khay hở hoặc lấy dấu khay kín

-         Chọn thìa và thử thìa.

-         So mầu và chọn mầu răng.

-         Tháo trụ liền thương

-         Đặt trụ lấy dấu gián tiếp (Impression coping).

-         Lấy dấu bằng vật liệu lấy dấu Silicon.

-         Đặt lại trụ liền thương và giữ trụ cho tới khi lắp răng.

-         Lấy dấu hàm đối.

-         Lấy dấu cắn.

- Lựa chọn các analogue phù hợp, đặt và cố định vào các đầu chuyển đổi.

- Đổ mẫu bằng thạch cao siêu cứng.

3.3. Làm chụp sứ toàn phần.

Thực hiện tại labo.

3.4.Lắp răng

- Tháo trụ liền thương.

- Đặt chụp răng đã làm trên Implant.

- Kiểm tra độ sát khít, khớp cắn, hình thể, mầu sắc.

- Cố định  răng bằng ốc vít.

- Hàn phủ ốc vít bằng vật liệu thích hợp.

VI. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN:

Sau khi điều trị:

Viêm quanh Implant (periimplantitis): Điều trị viêm quanh Implant

Răng hàm mặt Hà Nội Số 1 -Hàng Tre -Hà Nội vừa giới thiệu tới các bạn Quy trình chụp sứ các loại gắn bằng ốc vít trên Implant. Các bạn có thể xem thêm các quy trình kỹ thuật phẫu thuật, điều trị khác  tại đây .

 

Trân trọng cảm ơn đã quan tâm !!!

Tin cùng chuyên mục