Quy trình tẩy trắng răng tuỷ sống

tẩy trắng răng tủy sống

 

QUY TRÌNH TẨY TRẮNG RĂNG TỦY SỐNG CÓ SỬ DỤNG ĐÈN PLASMA

 

I.        ĐẠI CƯƠNG

Là kỹ thuật dùng các chất oxy hóa được kích hoạt bởi ánh sáng đèn Plasma khử các chất mầu nhiễm trên răng.

II.     CHỈ ĐỊNH:

-         Răng nhiễm màu ngoại sinh.

-         Răng nhiễm màu nội sinh.

-         Tẩy trắng răng theo yêu cầu thẩm mỹ.

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

-         Bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc.

-         Răng bị nhạy cảm ngà.

-         Trẻ em dưới 18 tuổi.

-         Phụ nữ có thai.

-         Bệnh nhân có nhiễm trùng cấp trong khoang miệng

IV.  CHUẨN BỊ

1.     Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:

-         Bác sỹ răng hàm mặt

-         Trợ thủ.

2.     Phương tiện:

2.1. Phương tiện và dụng cụ

-         Ghế máy răng

-         Bộ khám: Khay, gương, gắp, thám trâm

-         Bộ so mầu răng

-         Đèn plasma

-         Bộ cách ly nước bọt

2.2. Thuốc và vật liệu

-         Bộ kit tẩy trắng răng

-         Thuốc chống ê buốt răng

3.     Người bệnh:

Được giải thích về phương pháp điều trị

4.     Hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

V.     CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

2. Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị

3. Các bước thực hiện kỹ thuật

Làm sạch răng hai hàm

-  Xác định mầu răng bằng bảng so mầu

- Đeo kính bảo vệ mắt cho bệnh nhân

- Cách ly cô lập răng và bảo vệ niêm mạc:

+ Đặt lớp vật liệu bảo vệ lợi (Opaldam).

+ Thoa chất cách ly bảo vệ niêm mạc môi, má

 - Sửa soạn bề mặt men răng:

+ Đặt thuốc mở men,

+ Chiếu đèn plasma 6-8 phút,

+ Lấy sạch thuốc mở men bằng bông gòn.

 - Tẩy trắng răng 2 hàm:

+        Đặt gel tẩy trắng

+       Chiếu đèn plasma vuông góc với mặt răng trong thời gian 8 phút,

+       Lấy bỏ lớp gel tẩy trắng đã chiếu đèn.

+       Lặp lại chu trình đặt gel tẩy trắng và chiếu đèn plasma 3 lần.

 - Đánh giá mức độ tẩy trắng:

+       Làm sạch gel tẩy trắng bằng bông ướt.

+       Xác định mầu sắc răng bằng bảng so mầu và so sánh với mầu răng trước điều trị.

- Kết thúc điều trị.

+       Chống ê buốt bằng thoa gel Neutral sodium fluoride 1,1% vào bề mặt các răng đã tẩy trắng.

+        Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc hàm răng trong tuần lễ tiếp theo: Không sử dụng các chất nhiễm màu như trà cà phê, thuốc lá.

VI.  THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

1. Trong quá trình điều trị

- Sang thương niêm mạc lợi miệng do gel tẩy trắng: điều trị sang thương.

2. Sau điều trị

- Ê buốt răng: Điều trị chống ê buốt.

=== ==== == = == = = = = = == =  == =

TẨY TRẮNG RĂNG TỦY SỐNG CÓ SỬ DỤNG ĐÈN LASER

 

I.    ĐẠI CƯƠNG

Là kỹ thuật dùng các chất oxy hóa được kích hoạt bởi ánh sáng đèn Laser khử các chất mầu nhiễm trên răng.

II.     CHỈ ĐỊNH:

-         Răng nhiễm màu ngoại sinh.

-         Răng nhiễm màu nội sinh.

-         Tẩy trắng răng theo yêu cầu thẩm mỹ.

III.  CHỐNG CHỈ ĐỊNH

-         Bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc.

-         Răng bị nhạy cảm ngà.

-         Trẻ em dưới 18 tuổi.

-         Phụ nữ có thai.

-         Bệnh nhân có nhiễm trùng cấp trong khoang miệng

IV.  CHUẨN BỊ

1.     Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:

-         Bác sỹ răng hàm mặt

-         Trợ thủ.

2.     Phương tiện:

2.1.    Phương tiện và dụng cụ

-         Ghế máy răng

-         Bộ khám: Khay, gương, gắp, thám trâm

-         Bộ so mầu răng

-         Đèn laser

-         Bộ cách ly nước bọt

2.2.    Thuốc và vật liệu

-         Bộ kit tẩy trắng răng

-         Thuốc chống ê buốt răng

3.     Người bệnh:

Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị.

4.     Hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

V.      CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

2. Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị.

    3. Các bước thực hiện kỹ thuật

-         Làm sạch răng hai hàm

-         Xác định mầu răng bằng bảng so mầu

-         Đeo kính bảo vệ mắt cho bệnh nhân

-         Cách ly cô lập răng và bảo vệ niêm mạc:

+        Đặt lớp vật liệu bảo vệ lợi (Opaldam).

+        Thoa chất cách ly bảo vệ niêm mạc môi, má

-         Sửa soạn bề mặt men răng:

+       Đặt thuốc mở men,

+       Chiếu đèn laser 6-8 phút,

+       Lấy sạch thuốc mở men bằng bông gòn.

-         Tẩy trắng răng 2 hàm:

+       Đặt gel tẩy trắng

+       Chiếu đèn laser vuông góc với mặt răng trong thời gian 8 phút, 

+       Lấy bỏ lớp gel tẩy trắng đã chiếu đèn.

+       Lặp lại chu trình đặt gel tẩy trắng và chiếu đèn laser 3 lần.

-         Đánh giá mức độ tẩy trắng:

+       Làm sạch gel tẩy trắng bằng bông ướt.

+       Xác định mầu sắc răng bằng bảng so mầu và so sánh với mầu răng trước điều trị.

-         Kết thúc điều trị.

+       Chống ê buốt bằng thoa gel Neutral sodium fluoride 1,1% vào bề mặt các răng đã tẩy trắng.

+       Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc hàm răng trong tuần lễ tiếp theo: Không sử dụng các chất nhiễm màu như trà cà phê, thuốc lá.

VI.  THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

1. Trong quá trình điều trị

- Sang thương niêm mạc lợi miệng do gel tẩy trắng: điều trị sang thương.

2. Sau điều trị

- Ê buốt răng: Điều trị chống ê buốt.

= = = == = = = =  ==  = =   = = = =

QUY TRÌNH TẨY TRẮNG RĂNG  NỘI TỦY

 

I.      ĐẠI CƯƠNG

Là kỹ thuật dùng các chất oxy hóa đưa vào buồng tủy của những răng đã được điều trị tủy để khử các chất mầu nhiễm trên răng.

II.       CHỈ ĐỊNH:

-         Răng đã điều trị tủy

-         Nhiễm màu ngoại sinh.

-         Nhiễm màu nội sinh.

-         Tẩy trắng răng theo yêu cầu thẩm mỹ.

III.    CHỐNG CHỈ ĐỊNH

-         Bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc.

-         Trẻ em dưới 18 tuổi.

-         Phụ nữ có thai.

-         Bệnh nhân có nhiễm trùng cấp trong khoang miệng

IV.    CHUẨN BỊ

1.     Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:

-         Bác sỹ răng hàm mặt

-         Trợ thủ.

2.     Phương tiện:

2.1.    Phương tiện và dụng cụ

-         Ghế máy răng

-         Bộ khám: Khay, gương, gắp, thám trâm

-         Bộ so mầu răng

-         Bộ cách ly nước bọt

2.2.    Thuốc và vật liệu

-         Hydrogen peroxide 20-30%

-         Thuốc chống ê buốt răng

3.     Người bệnh:

Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị.

4.     Hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

V.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

2. Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị

    3. Các bước thực hiện kỹ thuật

Lần hẹn 1

-         Làm sạch răng hai hàm

-         Xác định mầu răng bằng bảng so mầu

-         Cách ly cô lập răng và bảo vệ niêm mạc:

+       Đặt lớp vật liệu bảo vệ lợi (Opaldam).

+       Thoa chất cách ly bảo vệ niêm mạc môi, má

-         Sửa soạn xoang đặt thuốc:

+       Mở đường vào buồng tủy, lấy đi toàn bộ chất hàn ở buồng tủy và đi vào tủy chân khoảng 2-3 mm.

+       Hàn 1 lớp GIC ở tủy buồng tương ứng với miệng ống tủy

-         Đặt thuốc tẩy trắng

+       Bơm thuốc vào trong buồng tủy

+       Hàn buồng tủy bằng  GIC

Lần hẹn 2 ( Sau lần 1 từ 2-4 ngày)

-         Kiểm tra màu răng

-         Lặp lại các bước như lần 1 nếu màu răng chưa đạt

-         Nếu đạt:

+        Lấy sạch thuốc tẩy trắng

+       Hàn vĩnh viễn buồng tủy

-         Kết thúc điều trị.

+       Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc hàm răng trong tuần lễ tiếp theo: Không sử dụng các chất nhiễm màu như trà cà phê, thuốc lá.

VI.            THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Trong quá trình điều trị

- Sang thương niêm mạc lợi miệng do gel tẩy trắng: điều trị sang thương.

= = = =  = = = ==  = = = = = ==  == = = = = =

QUY TRÌNH TẨY TRẮNG RĂNG TỦY SỐNG BẰNG MÁNG THUỐC

 

I. ĐẠI CƯƠNG

- Là kỹ thuật làm trắng răng có sử dụng máng nhựa và thuốc tẩy trắng.

Phương pháp tẩy trắng răng bằng máng thuốc có ưu điểm:

+       Hiệu quả cao.

+       An toàn.

+       Dễ sử dụng.

+       Chi phí thấp.

II. CHỈ ĐỊNH

-         Răng nhiễm màu nội sinh

-         Răng nhiễm màu ngoại sinh

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

-         Răng có nhạy cảm ngà.

-         Răng có bệnh nha chu giai đoạn phát triển.

-         Phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ cho con bú.

-         Bệnh nhân dưới 18 tuổi.

-         Bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc tẩy trắng.

IV. CHUẨN BỊ

1.     Cán bộ thực hiện qui trình kỹ thuật:

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt

- Trợ thủ.

2.     Phương tiện:

2.1 Dụng cụ

- Ghế máy nha khoa.

- Bộ dụng cụ lấy dấu.

2.2 Thuốc

- Thuốc sát khuẩn.

- Chất lấy dấu.

- Thuốc và kem đánh răng chống ê buốt.

3.     Bệnh nhân:

Bệnh nhân được giải thích và đồng ý điều trị điều trị.

4.     Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án theo qui định.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1.   Kiểm tra hồ sơ bệnh án

2.   Kiểm tra người bệnh

- Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị.

3.   Thực hiện kỹ thuật

-         Làm sạch, đánh bóng răng.

-         Chụp ảnh, so màu răng.

-         Lấy dấu 2 hàm.

-         Ép máng tẩy trắng.

-         Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng máng và thuốc tẩy trắng.

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Ê buốt kéo dài: ngừng sử dụng máng thuốc, điều trị chống ê buốt.

Răng hàm mặt Hà Nội Số 1 -Hàng Tre -Hà Nội vừa giới thiệu tới các bạn Quy trình tẩy trắng răng tủy sống sử dụng đèn Plasma, Laser, máng thuốc và nội tủy. Các bạn có thể xem thêm các quy trình kỹ thuật phẫu thuật, điều trị khác  tại đây .

 

Trân trọng cảm ơn đã quan tâm !!!

Tin cùng chuyên mục