chua tuy bang Nitrat-Bac
1. Mục đích : Nitrat bạc dưới sự xúc tác của Eugenol sẽ trầm hiệu tạo thành một lớp che chở cho răng dưới tác dụng của nhiệt. Lớp này có màu xám nên không dùng cho các răng vĩnh viễn phía trước
vật liệu lấy dấu
Vật liệu lấy dấu được dùng để lấy dấu lần hai chủ yếu là hợp chất nhiệt dẻo, bột nhão oxyde kẽm eugénol, cao su thio.
vật liệu lấy dấu
Có thể dùng bốn loại vật liệu khi lấy dấu sơ khởi: thường nhất là thạch cao và alginate, ít thông dụng hơn là cao su và hợp chất nhiệt dẻo.