Chương trình đào tạo mắc cài lưỡi

đào tạo mắc cài lưỡi

Dành cho bác sĩ đã có kinh nghiệm Mọi thông tin xin liên hệ Ts Phạm Như Hải  

Số 1 Hàng Tre – Hoàn Kiếm- Hà nội Tel: 090 34 3434 0

Hệ thống bài giảng đơn giản, dễ hiểu, trực quan. Mọi qui trình được thực hiện trên mô hình, được kiến tập trên bệnh nhân thực tế. 


1.   Nguyên lý tác dụng của mắc cài, khác biệt giữa mắc cài mặt lưỡi và mặt ngoài.

2.   Gắn mắc cài trực tiếp và gián tiếp.

3.   Kỹ thuật làm setup cho mắc cài mặt lưỡi

4.   Điều chỉnh vị trí các răng trên mẫu hàm trước khi làm khay cá nhân cho mắc cài mặt lưỡi

5.   Làm khay cá nhân và sử dụng khay cá nhân để gắn mắc cài mặt lưỡi trên mô hình

6.   Các bước điều trị chỉnh nha đối với mắc cài mặt lưỡi. Qui trình điều trị của các trường phái khác nhau.

7.    Dàn thẳng hàng răng với mắc cài lưỡi trên mô hình

8.    Kéo đóng khoảng với mắc cài lưỡi trên mô hình

9.    Điều trị hoàn thiện với mắc cài lưỡi trên mô hình

10.  Dây cung sử dụng với mắc cài lưỡi

11.  Tiêu chuẩn chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị

12.   Lập kế hoạch điều trị cho sai khớp class I

13.   Lập kế hoạch điều trị cho sai khớp class II

14.   Lập kế hoạch điều trị cho sai khớp class III

15.   Vị trí lồi cầu trong lập kế hoạch điều trị

16.   Điều trị hoàn thiện và duy trì.

17.   Các tai biến khi sử dụng mắc cài lưỡi và cách phòng tránh.

Tin cùng chuyên mục