Khớp cắn từ nguyên lý đến ứng dựng lâm sàng

Phần lý thuyết

 1. Giải phẫu bộ máy nhai
 2. Sinh lý nhai
 3. Tương quan giữa các răng khi nhai
 4. Dịch tễ học và bệnh nguyên loạn năng khớp thái dương hàm
 5. Sinh lý bệnh
 6. Biểu hiện lâm sàng
 7. Chẩn đoán
 8. Nguyên tắc điều trị
 9. Tổng quan các loại giá khớp
 10. Qui trình phục hình toàn

Phần thực hành

 1. Qui trình sử dụng cung mặt
 2. Thực hành sử dụng giá khớp: vào giá khớp ở tư thế tương quan tâm và lông múi tối đa
 3. Thực hành làm máng nhai
 4. Thực hành mài chỉnh máng nhai cho bệnh nhân
 5. Đo độ dốc lồi cầu (lồi cầu đồ)
 6. Thực hành mài chỉnh khớp cắn
 7. Thực hành phục hình toàn hàm

Phần bài giảng chủ yếu thông qua kinh nghiệm lâm sàng thực tế

Mọi thông tin xin liên hệ:

DĐ: 090 343434 0

email:phamnhuhai@hotmail.com

website: www.ranghammat.com