Tổng hợp các quy trình kỹ thuật răng hàm mặt (tiếp)

răng hàm mặt

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Trong quy trình dưới đây ranghammat.com xin giới thiệu tới các bạn các quy trình kỹ thuật trong đầu ngành răng hàm mặt.

Để xem nội dung chi tiết hoặc tải về  tại đây

 

Số TT

Tên Quy Trình Kỹ Thuật

1

PHẪU THUẬT DỊCH CHUYỂN DÂY THẦN KINH RĂNG DƯỚI ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

2

PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

3

PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

4

PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG HỒN HỢP ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

5

PHẪU THUẬT ĐẶT XƯƠNG NHÂN TẠO VÀ MÀNG SINH HỌC QUANH IMPLANT

6

PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT

7

PHẪU THUẬT NÂNG SÀN XOANG HÀM SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ THÂN ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

8

PHẪU THUẬT NÂNG SÀN XOANG HÀM SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

9

PHẪU THUẬT NÂNG SÀN XOANG HÀM SỬ DỤNG VẬT LIỆU HỖN HỢP ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

10

PHẪU THUẬT TÁCH XƯƠNG ĐỂ CẤY GHÉP IMPLANT

11

CẤY GHÉP IMPLANT TỨC THÌ SAU NHỔ RĂNG

12

PHẪU THUẬT TĂNG LỢI SỪNG HÓA QUANH IMPLANT

13

PHẪU THUẬT ĐẶT LƯỚI TITANIUM TÁI TẠO XƯƠNG CÓ HƯỚNG DẪN

14

MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT

15

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN LẤY TRONG MIỆNG

16

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN LẤY NGOÀI MIỆNG

17

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG MÀNG SINH HỌC

18

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG GHÉP XƯƠNG ĐÔNG KHÔ

19

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG Ổ RĂNG BẰNG GHÉP VẬT LIỆU THAY THẾ XƯƠNG

20

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG SỐNG HÀM BẰNG GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN LẤY TRONG MIỆNG

21

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG SỐNG HÀM BẰNG GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN LẤY NGOÀI MIỆNG

22

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG SỐNG HÀM BẰNG GHÉP XƯƠNG ĐÔNG KHÔ VÀ ĐẶT MÀNG SINH HỌC

23

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG CHẼ CHÂN RĂNG BẰNG GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO VÀ ĐẶT MÀNG SINH HỌC

24

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG CHẼ CHÂN RĂNG BẰNG ĐẶT MÀNG SINH HỌC

25

PHẪU THUẬT TÁI TẠO XƯƠNG SỐNG HÀM BẰNG GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO VÀ ĐẶT MÀNG SINH HỌC

26

PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG BẰNG VẠT TRƯỢT ĐẨY SANG BÊN CÓ GHÉP NIÊM MẠC

27

PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG BẰNG VẠT  NIÊM MẠC TOÀN PHẦN

28

 PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG BẰNG  GHÉP MÔ LIÊN KẾT DƯỚI BIỂU MÔ

29

PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG BẰNG VẠT TRƯỢT SANG BÊN

30

PHẪU THUẬT CHE PHỦ CHÂN RĂNG BẰNG ĐẶT MÀNG SINH HỌC

31

PHẪU THUẬT VẠT NIÊM MẠC LÀM TĂNG CHIỀU CAO LỢI DÍNH

32

 PHẪU THUẬT GHÉP BIỂU MÔ VÀ MÔ LIÊN KẾT LÀM TĂNG CHIỀU CAO LỢI DÍNH

33

PHẪU THUẬT CẮT LỢI ĐIỀU TRỊ TÚI QUANH RĂNG

34

 PHẪU THUẬT VẠT ĐIỀU TRỊ TÚI QUANH RĂNG

35

 NẠO TÚI LỢI

36

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHÚ LỢI

37

LIÊN KẾT CỐ ĐỊNH RĂNG LUNG LAY BẰNG NẸP KIM LOẠI

38

LIÊN KẾT CỐ ĐỊNH RĂNG LUNG LAY BẰNG DÂY CUNG KIM LOẠI VÀ COMPOSITE

39

ĐIỀU TRỊ ÁP-XE QUANH RĂNG CẤP

40

ĐIỀU TRỊ ÁP-XE QUANH RĂNG MẠN

41

ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH RĂNG

42

CHÍCH APXE LỢI

43

KỸ THUẬT LẤY CAO RĂNG

44

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CÓ SỬ DỤNG SIÊU ÂM VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI

45

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CÓ SỬ DỤNG SIÊU ÂM VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NÓNG CHẢY

46

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CÓ SỬ DỤNG LASER VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI

47

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CÓ SỬ DỤNG LASER VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NÓNG CHẢY

48

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CÓ SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NGUỘI

49

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CÓ SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI VÀ  HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NÓNG CHẢY

50

ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TUỶ BẰNG GUTTA-PERCHA NGUỘI.

51

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NÓNG CHẢY

52

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA-PERCHA NGUỘI CÓ SỬ DỤNG TRÂM XOAY CẦM TAY

53

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NÓNG CHẢY CÓ SỬ DỤNG TRÂM XOAY CẦM TAY

54

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA CÓ SỬ DỤNG TRÂM XOAY MÁY

55

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG VÀ HÀN KÍN HỆ THỐNG ỐNG TỦY BẰNG GUTTA PERCHA NÓNG CHẢY  CÓ SỬ DỤNG TRÂM  XOAY MÁY.

56

CHỤP TỦY BẰNG MTA

57

CHỤP TỦY BẰNG HYDROXIT CANXI

58

 LẤY TỦY BUỒNG R ĂNG VĨNH VIỄN

59

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG THỦNG SÀN BẰNG MTA

60

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG NGOÀI MIỆNG ( RĂNG BỊ BẬT, NHỔ)

61

ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI

62

 PHẪU THUẬT NỘI NHA CÓ CẮT BỎ CHÂN RĂNG VÀ MỘT PHẦN THÂN RĂNG

63

PHẪU THUẬT NỘI NHA HÀN NGƯỢC ỐNG TỦY

64

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG AMALGAM CÓ SỬ DỤNG LASER

65

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG COMPOSITE CÓ SỬ DỤNG LASER

66

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG GLASSIONOMER CEMENT (GIC) CÓ SỬ DỤNG LASER

67

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG GLASS IONOMER CEMENT  KẾT HỢP COMPOSITE

68

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG COMPOSITE

69

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG AMALGAM

70

ĐIỀU TRỊ SÂU NGÀ RĂNG PHỤC HỒI BẰNG GLASSIONOMER CEMENT

71

PHỤC HỒI CỔ RĂNG BẰNG GLASS IONOMER CEMENT

72

PHỤC HỒI CỔ RĂNG BẰNG COMPOSITE

73

PHỤC HỒI THÂN RĂNG CÓ SỬ DỤNG PIN NGÀ

74

PHỤC HỒI CỔ RĂNG BẰNG GLASS IONOMER CEMENT (GIC) CÓ SỬ DỤNG LASER

75

PHỤC HỒI CỔ RĂNG BẰNG COMPOSITE  CÓ SỬ DỤNG LASER

76

PHỤC HỒI THÂN RĂNG BẰNG INLAY/ONLAY

77

PHỤC HỒI THÂN RĂNG CÓ SỬ DỤNG CHỐT CHÂN RĂNG BẰNG CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU

78

VENEER COMPOSITE TRỰC TIẾP

79

TẨY TRẮNG RĂNG TỦY SỐNG CÓ SỬ DỤNG ĐÈN PLASMA

80

TẨY TRẮNG RĂNG TỦY SỐNG CÓ SỬ DỤNG ĐÈN LASER

81

TẨY TRẮNG RĂNG  NỘI TỦY

82

TẨY TRẮNG RĂNG TỦY SỐNG BẰNG MÁNG THUỐC

83

ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG MÁNG VỚI THUỐC CHỐNG Ê BUỐT.

84

ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG THUỐC BÔI (CÁC LOẠI).

85

CHỤP SỨ KIM LOẠI THƯỜNG GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

86

CHỤP SỨ TITANIUM GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

87

CHỤP SỨ KIM LOẠI QUÝ GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

88

CHỤP SỨ TOÀN PHẦN GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

89

PHỤC HÌNH GẮN CEMENT CHỤP SỨ KIM LOAI TRÊN IMPLANT

90

PHỤC HÌNH GẮN CEMENT CHỤP SỨ TITANIUM TRÊN IMPLANT

91

PHỤC HÌNH GẮN CEMENT CHỤP SỨ KIM LOẠI QUÝ TRÊN IMPLANT

92

PHỤC HÌNH GẮN CEMENT CHỤP SỨ TOÀN PHẦN TRÊN IMPLANT

93

CẦU SỨ KIM LOẠI  GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

94

CẦU SỨ TITANIUM GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

95

CẦU SỨ KIM LOẠI  QUÝ GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

96

CẦU SỨ CERCON GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

97

CẦU SỨ TOÀN PHẦN GẮN BẰNG ỐC VÍT TRÊN IMPLANT

98

CẦU SỨ KIM LOẠI THƯỜNG GẮN BẰNG CEMENT TRÊN IMPLANT

99

CẦU SỨ TITANIUM GẮN BẰNG CEMENT TRÊN IMPLANT

100

CẦU SỨ KIM LOẠI  QUÝ  GẮN BẰNG CEMENT TRÊN IMPLANT

101

CẦU SỨ TOÀN PHẦN  GẮN BẰNG CEMENT TRÊN IMPLANT

102

HÀM GIẢ TOÀN PHẦN DẠNG CÚC BẤM TỰA TRÊN IMPLANT

103

PHỤC HÌNH HÀM GIẢ TOÀN PHẦN DẠNG THANH NGANG TỰA TRÊN IMPLANT

104

CHỤP NHỰA

105

CHỤP THÉP (KIM LOẠI)

106

CHỤP HỢP KIM THƯỜNG CẨN SỨ

107

CHỤP HỢP KIM THƯỜNG CẨN NHỰA

108

CHỤP HỢP KIM TITANIUM CẨN SỨ

109

CHỤP SỨ TOÀN PHẦN

110

CHỤP HỢP KIM QUÝ CẨN SỨ

111

CHỤP SỨ CERCON

112

CẦU NHỰA

113

CẦU HỢP KIM THƯỜNG ( CẦU THÉP)

114

CẦU KIM LOẠI CẨN NHỰA

115

CẦU SỨ KIM LOẠI THƯỜNG

116

CẦU HỢP KIM TITANIUM CẨN SỨ

117

CẦU HỢP KIM QUÝ CẨN SỨ

118

CẦU SỨ TOÀN PHẦN

119

CẦU SỨ CERCON

120

PHỤC HÌNH CHỐT CÙI ĐÚC KIM LOẠI

121

PHỤC HÌNH CÙI ĐÚC TITANIUM

122

PHỤC HÌNH CÙI ĐÚC KIM LOẠI QUÍ

123

PHỤC HÌNH INLAY-ONLAY KIM LOẠI

124

PHỤC HÌNH INLAY-ONLAY HỢP KIM TITAN

125

PHỤC HÌNH RĂNG BẰNG INLAY-ONLAY KIM LOẠI QUÍ

126

PHỤC HÌNH INLAY-ONLAY SỨ TOÀN PHẦN

127

PHỤC HÌNH VENEER COMPOSITE GIÁN TIẾP

128

PHỤC HÌNH VENEER SỨ TOÀN PHẦN

129

HÀM GIẢ THÁO LẮP BÁN PHẦN NỀN NHỰA THƯỜNG

130

HÀM GIẢ THÁO LẮP TOÀN PHẦN NỀN NHỰA THƯỜNG

131

HÀM GIẢ THÁO LẮP BÁN PHẦN NỀN NHỰA DẺO

132

HÀM GIẢ THÁO LẮP TOÀN PHẦN NỀN NHỰA DẺO

133

HÀM KHUNG KIM LOẠI

134

HÀM KHUNG TITANIUM

135

MÁNG HỞ MẶT NHAI

136

ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN NGHIẾN RĂNG BẰNG MÁNG

137

THÁO CẦU RĂNG GIẢ

138

THÁO CHỤP RĂNG GIẢ

139

SỬA HÀM GIẢ GÃY

140

THÊM RĂNG CHO HÀM GIẢ THÁO LẮP

141

THÊM MÓC CHO HÀM GIẢ THÁO LẮP

142

ĐỆM HÀM NHỰA THƯỜNG

143

SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU MÚT MÔI

144

SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU ĐẨY LƯỠI

145

SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU MÚT NGÓN TAY

146

KỸ THUẬT LẤY LẠI KHOẢNG BẰNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

147

NONG RỘNG HÀM BẰNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH ỐC NONG NHANH

148

QUI TRÌNH KỸ THUẬT NONG RỘNG HÀM BẰNG KHÍ CỤ QUAD HELIX

149

QUI TRÌNH NẮN CHỈNH MẤT CÂN XỨNG HÀM CHIỀU TRƯỚC SAU BẰNG KHÍ CỤ CHỨC NĂNG CỐ ĐỊNH FORSUS

150

NẮN CHỈNH MẤT CÂN XỨNG HÀM CHIỀU TRƯỚC SAU BẰNG KHÍ CỤ CHỨC NĂNG CỐ ĐỊNH MARA

151

QUI TRÌNH NẮN CHỈNH RĂNG /HÀM DÙNG LỰC NGOÀI MIỆNG SỬ DỤNG HEADGEAR

152

QUI TRÌNH ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT SỬ DỤNG KHÍ CỤ FACE MASK VÀ ỐC NONG NHANH

153

NẮN CHỈNH RĂNG/HÀM DÙNG LỰC NGÒAI MIỆNG SỬ DỤNG CHIN-CUP

154

QUI TRÌNH DUY TRÌ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG BẰNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

155

QUI TRÌNH  SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH NANCE LÀM NEO CHẶN TRONG ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG

156

QUI TRÌNH SỬ DỤNG CUNG NGANG VÒM KHẨU CÁI (TPA) LÀM NEO CHẶN TRONG ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG

157

QUI TRÌNH SỬ DỤNG CUNG LƯỠI LÀM NEO CHẶN TRONG ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG

158

QUI TRÌNH NẮN CHỈNH RĂNG SỬ DỤNG NEO CHẶN BẰNG MICROIMPLANT

159

KỸ THUẬT NẮN CHỈNH RĂNG XOAY SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

160

NẮN CHỈNH RĂNG MỌC NGẦM

161

NẮN CHỈNH RĂNG LẠC CHỖ SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

162

QUI TRÌNH GIỮ KHOẢNG RĂNG BẰNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH CUNG NGANG KHẨU CÁI (TPA)

163

QUI TRÌNH GIỮ KHOẢNG BẰNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH L.A

164

NẮN CHỈNH MŨI -CUNG HÀM TRƯỚC PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHE HỞ MÔI -VÒM MIỆNG GIAI ĐOẠN SỚM

165

NẮN CHỈNH CUNG HÀM TRƯỚC PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHE HỞ MÔI -VÒM MIỆNG GIAI ĐOẠN SỚM

166

NẮN CHỈNH  MŨI TRƯỚC PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KHE HỞ MÔI -VÒM MIỆNG GIAI ĐOẠN SỚM

167

KỸ THUẬT LÀM DÀI THÂN RĂNG LÂM SÀNG SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

168

KỸ THUẬT DÁN MẮC CÀI TRỰC TIẾP SỬ DỤNG CHẤT GẮN HÓA TRÙNG HỢP

169

KỸ THUẬT DÁN MẮC CÀI TRỰC TIẾP SỬ DỤNG ĐÈN QUANG TRÙNG HỢP

170

QUI TRÌNH GẮN MẮC CÀI MẶT LƯỠI BẰNG KỸ THUẬT GẮN  GIÁN TIẾP

171

QUI TRÌNH GẮN MẮC CÀI MẶT NGOÀI BẰNG KỸ THUẬT GẮN  GIÁN TIẾP

172

SỬ DỤNG MẮC CÀI TỰ BUỘC TRONG NẮN CHỈNH RĂNG

173

KỸ THUẬT LÀM LÚN CÁC RĂNG CỬA HÀM DƯỚI SỬ DỤNG DÂY CUNG BẺ LOOP L HOẶC DÂY CUNG ĐẢO NGƯỢC ĐƯỜNG CONG SPEE CÓ BẺ LOOP

174

KỸ THUẬT LÀM LÚN CÁC RĂNG CỬA HÀM DƯỚI SỬ DỤNG DÂY CUNG TIỆN ÍCH ( UTILITY ARCHWIRE) VÀ CUNG PHỤ LÀM LÚN RĂNG CỬA

175

KỸ THUẬT LÀM TRỒI RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG KHÍ CỤ GẮN CHẶT

176

KỸ THUẬT ĐÓNG KHOẢNG RĂNG SỬ DỤNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

177

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NGHIÊNG RĂNG BẰNG KHÍ CỤ CỐ ĐỊNH

178

NẮN CHỈNH KHỐI TIỀN HÀM TRƯỚC PHẪU THUẬT CHO TRẺ KHE HỞ MÔI-VÒM MIỆNG

179

KỸ THUẬT ĐÓNG KHOẢNG  BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

180

 KỸ THUẬT NONG RỘNG HÀM BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

181

NẮN CHỈNH MẤT CÂN XỨNG HÀM CHIỀU TRƯỚC SAU BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

182

QUI TRÌNH DUY TRÌ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

183

KỸ THUẬT NẮN CHỈNH RĂNG XOAY SỬ DỤNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

184

GIỮ KHOẢNG RĂNG BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

185

KỸ THUẬT NẮN CHỈNH RĂNG BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

186

LÀM LÚN RĂNG CỬA HÀM DƯỚI SỬ DỤNG KHÍ CỤ THÁO LẮP TẤM CẮN (BITE PLATE) HOẶC MẶT PHẲNG CẮN PHÍA TRƯỚC ( ANTERIOR BITE PLANE)

187

KỸ THUẬT ĐÓNG KHOẢNG BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

188

SỬ DỤNG KHÍ CỤ THÁO LẮP ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU MÚT MÔI

189

SỬ DỤNG KHÍ CỤ THÁO LẮP ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU ĐẨY LƯỠI

190

SỬ DỤNG KHÍ CỤ THÁO LẮP ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU MÚT NGÓN TAY

191

ĐIỀU TRỊ THÓI QUEN XẤU THỞ MIỆNG BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP

192

KỸ THUẬT GẮN BAND

193

MÁNG ĐIỀU TRỊ ĐAU KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM

194

MÁNG NÂNG KHỚP CẮN

195

KỸ THUẬT MÀI CHỈNH KHỚP CẮN

196

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG LẠC CHỖ

197

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG NGẦM

198

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN MỌC LỆCH  HÀM TRÊN

199

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH

200

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN MỌC LỆCH CÓ CẮT THÂN

201

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN MỌC LỆCH CÓ CẮT THÂN, CHIA CHÂN RĂNG

202

NHỔ RĂNG VĨNH VIỄN

203

NHỔ RĂNG VĨNH VIỄN LUNG LAY

204

NHỔ CHÂN RĂNG VĨNH VIỄN

205

NHỔ RĂNG THỪA

206

PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG CÓ TẠO HÌNH XƯƠNG Ổ RĂNG

207

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH XƯƠNG Ổ RĂNG

208

PHẪU THUẬT MỞ XƯƠNG CHO RĂNG MỌC

209

PHẪU THUẬT NẠO QUANH CUỐNG RĂNG

210

PHẪU THUẬT CẮT CUỐNG RĂNG

211

PHẪU THUẬT CẮT, NẠO XƯƠNG Ổ RĂNG

212

CẮT LỢI XƠ CHO RĂNG MỌC

213

LỢI TRÙM RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI

214

CẮT PHANH NIÊM MẠC ĐỂ LÀM HÀM GIẢ

215

PHẪU THUẬT CẮT PHANH LƯỠI

216

PHẪU THUẬT CẮT PHANH MÔI

217

PHẪU THUẬT CẮT PHANH MÁ

218

CẤY CHUYỂN RĂNG

219

CẤY LẠI RĂNG BẬT KHỎI Ổ RĂNG

220

ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH THÂN RĂNG CẤP

221

TRÁM BÍT HỐ RÃNH BẰNG GLASS IONOMER CEMENT QUANG TRÙNG HỢP

222

TRÁM BÍT HỐ RÃNH BẰNG COMPOSITE HÓA TRÙNG HỢP

223

TRÁM BÍT HỐ RÃNH BẰNG COMPOSITE QUANG TRÙNG HỢP

224

TRÁM BÍT HỐ RÃNH BẰNG NHỰA SEALANT

225

TRÁM BÍT HỐ RÃNH BẰNG GLASS IONOMER CEMENT

226

HÀN RĂNG KHÔNG SANG CHẤN VỚI  GLASS IONOMER CEMENT

227

PHÒNG NGỪA SÂU RĂNG VỚI THUỐC BÔI BỀ MẶT

228

PHÒNG NGỪA SÂU RĂNG VỚI MÁNG GEL FLUOR

229

ĐIỀU TRỊ RĂNG SỮA VIÊM TỦY CÓ HỒI PHỤC.

230

LẤY TỦY BUỒNG RĂNG SỮA

231

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG SỮA

232

ĐIỀU TRỊ ĐÓNG CUỐNG RĂNG BẰNG CANXI HYDROXIT

233

ĐIỀU TRỊ ĐÓNG CUỐNG RĂNG BẰNG MTA

234

ĐIỀU TRỊ RĂNG SỮA SÂU NGÀ PHỤC HỒI BẰNG AMALGAM

235

ĐIỀU TRỊ RĂNG SỮA SÂU NGÀ PHỤC HỒI BẰNG GLASS IONOMER CEMENT

236

PHỤC HỒI THÂN RĂNG SỮA BẰNG CHỤP THÉP

237

NHỔ RĂNG SỮA

238

NHỔ CHÂN RĂNG SỮA

239

CHÍCH ÁP-XE LỢI Ở TRẺ EM

240

ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI Ở TRẺ EM (DO MẢNG BÁM)

 

Xem thông tin chi tiết các quy trình kỹ thuật tai : mediafire


Răng hàm mặt Hà Nội Số 1 -Hàng Tre -Hà Nội vừa giới thiệu tới các bạn các quy trình kỹ thuật đầu ngành răng hàm mặt….  tại đây .

 

Tin cùng chuyên mục