KỸ THUẬT ĐÀO XOANG LOẠI V

KỸ THUẬT ĐÀO XOANG 5

A. CẤU TẠO, HÌNH DÁNG XOANG LOẠI 5

    Khi sâu hay bệnh lý (mòn ngót cổ răng quá nhiều do chải răng không đúng cách hoặc do cọ xát của móc hàm giả) xảy ra ở 1/3 cổ răng mặt trong, ngoài của các răng ta đào xoang loại 5.

Xoang loại 5 có cấu tạo hình dáng gần ging cấu tạo của xoang loại I đơn nhưng thay vì tạo ở mặt nhai, ta đào ở mặt trong ngoài và vách trục (vách đáy) được tạo cong lồi theo hình dạng bên ngoài của mặt trong hay ngoài của răng, tùy vị trí hình dạng lỗ sâu, xoang có thể có hình tròn, hình bán nguyệt hay thường nhất là hình hạt đậu. Như vậy, xoang loại 5 có các vách :

+    Vách trục : (vách đáy) cong lồi theo hình dạng mặt trong, ngoài của răng.

+    Vách lợi, vách nhai : đồng quy về phía mặt ngoài (nếu xoang ở mặt ngoài) hoặc mặt trong (nếu xoang ở mặt trong)  

Xoang hình hạt đậu

B. CÁCH ĐÀO XOANG

1.      Quy trình đào xoang loại 5 trên lâm sàng

Giống như ở đào X loại I.

    Dùng khoan tròn nhỏ, đặt thẳng góc với mặt ngoài hoặc trong (tùy theo đào x ở mặt ngoài, trong) chạy theo rãnh sâu để lấy hết phần men, ngà hư và tạo hình dáng xoang (tùy vị trí, hình dạng lỗ sâu mà tạo xoang hình tròn, hình hạt đậu hay bán nguyệt) và tạo vách trục cong lồi theo hình dạng mặt trong ngoài của răng.

   Dùng khoan chóp cụt tạo các vách lợi, vách nhai phẳng và đồng quy về phía mặt ngoài (hay trong) ; làm rõ các đường góc.

Ging như ở xoang loại I.

d). Hoàn tất.

Giống như ở xoang loại I.

2. Quy trình đào xoang loại 5 trên răng thực tập.

STT

QUY TRÌNH

ĐÀO XOANG

DỤNG CỤ

KỸ THUẬT

1

M li vào xoang

Khoan tròn nhỏ

Đặt thẳng góc mặt ngoài (hoặc trong) ở 1/3 cổ răng, đào một hố sâu xấp xỉ 1mm

2

Tạo xoang

 

 

 

 

 

  Khoan tròn nhỏ

 

 

 

 

    Khoan chóp cụt

 

– Từ hố vừa mở lối, tiếp tục đào ở cùng độ sâu để tạo hình dạng xoang (hạt đậu, bán nguyệt) và tạo vách trục cong lồi theo mặt ngoài (hoặc trong).

– Tạo vách lợi, vách nhai phẳng, đồng quy về phía mặt ngoài (hoặc trong)

– Làm rõ các đường góc.

3

Lấy hết chất sâu

     Nạo ngà

     Ging như ở xoang đơn loại I (trên răng thực tập)

4

Hoàn tất

– Khoan chóp cụt

    Ging như ở xoang đơn loại I (trên răng thực tập)

 

Tin cùng chuyên mục