Thử răng

hàm giả tháo lắp

Khi thử lâm sàng hàm sáp, kiểm tra về mặt thẩm mỹ và chức năng của việc lên răng trên giá khớp và trong miệng. Cũng có thể làm cho vành khít phía sau hàm trên có hiệu quả hơn bằng cách cạo trên mẫu hàm hàm trên. Sau cùng, rất cần có sự hiện diện của một người thứ ba bên cạnh bệnh nhân. Ý kiến của người này về thẩm mỹ của phục hình rất quan trọng.

 

1. Kiểm tra việc lên răng trên giá khớp

Trên giá khớp có thể kiểm soát nhiều yếu t khó hoặc không thể kiểm tra trong miệng, đó là:

         vị trí các răng trên hàm sáp,

         sự tương ứng giữa hình thể cung hàm và hình thể của cung răng đã lên nhìn từ mặt nhai,

         tương quan giữa độ cắn phủ và độ cắn chìa ở tương quan tâm,

         có cần thiết khớp cắn chéo hay không,

         các đường cong bù   trừ,

         tiếpxúcmặtnhaiàtương quan tâm,

         tiếp xúcmặt  nhaiở khớpcắn tới,

         tiếp xúcmặt  nhaiồ khớp  cắn sang bên,

         việc làm sáp.

2. Kiểm tra việc lên răng trong miệng

Mục tiêu của việc kiểm tra trong miệng là đánh giá thẩm mỹ và thử chức năng của công việc lên răng. Điều trị mất răng toàn bộ chắc chắn là một trong những điều trị phức tạp nhất của xoang miệng. Tất cả các giai đoạn đều quan trọng và đều dẫn đến việc thử hàm sáp, giai đoạn kiểm tra sau cùng trước khi gắn phục hình. Giai đoạn này giúp hợp thức hóa việc lựa chọn thẩm mỹ, phát âm và chức năng của phục hình tương lai. Sau cùng, nếu tất cả các giai đoạn của kế hoạch điều trị đã được thực hiện tốt, hàm sẽ được thử mà không gặp khó khăn gì .

 Đánh giá thẩm mỹ

Kiểm tra thẩm mỹ liên quan đến kích thước dọc, hình thể, màu sắc, vị trí các răng và tương quan của răng với nướu giả và các cơ quan cận phục hình. Kiểm tra việc lên răng trong ba mặt phẳng không gian. Nhìn chung phải thấy có sự hài hòa, không có chi tiết xấu nào gây chú ý . Đây là giai đoạn quan trọng cần phải có mặt bác sĩ, bệnh nhân, và một người thân của bệnh nhân. Thật vậy, đây là giai đoạn cuôì cùng của việc làm phục hình còn có thể sửa lại trước khi trùng hợp nhựa. Bệnh nhân phải hoàn toàn đồng ý giai đoạn này, trước khi gửi phục hình đến la bô. Nếu cần, phải thử răng lại nhiều lần mới đạt được một kết quả tốt về mặt thẩm mỹ.

Thử chức năng

Thử chức năng của sự lên răng bằng cách kiểm tra sự vững ổn của hàm sáp, kiểm tra khớp cắn, phát âm và nuốt.

Sự vững n của hàm sáp

Hàm sáp trên và dưới được thử riêng từng hàm và liền theo nhau. Hàm phải vững ổn  trạng thái tĩnh và động,  giai đoạn này, chưa thể đánh giá đúng là hàm dính tốt hay không do có những khiếm khuyết  vành khít và do nền sáp chưa khít sát vào mô tựa xương-niêm mạc.

 Khớp cắn

Xác định mọi điểm tiếp xúc mặt nhai trong miệng có tương ứng với những tiếp xúc mặt nhai của hai hàm trên giá khớp. Có thể chứng minh sự vững ổn của hai hàm sáp trên bề mặt tựa bằng cách để lưỡi bay Le Cron giữa hai cung hàm. Nếu khớp cắn trong miệng khác với khớp cắn trên giá khớp, cần ghi lại tương quan hai hàm bằng cách thực hiện “khớp cắn Tench”(hình 62).

 

Hình 62. Khớp cắn Tench 

Đặt một lớp sáp nhôm (@13) gấp đôi lên các mặt nhai của răng côi nhỏ và răng cối lớn. Sáp nhôm được làm chảy kỹ vào trong các vùng giữa cácrăng để sáp không xê dịch và như vậy không tạo thêm một yếu t sai. Làm mềm sáp bằng đèn xì Hanau. Đặt hàm sáp vào miệng và yêu cầu bệnh nhân ngậm về tương quan tâm. Các dấu ấn phải đồng đều và ít sâu. Từ dấu ghi này lên giá khớp lại mẫu hàm dưới và điều trị lại việc lên răng. Quan sát khớp cắn động để kiểm tra xem chuyển động của giá khớp có tương ứng với những vận động thực sự của bệnh nhân.

Phát âm

Các thử nghiệm phát âm giúp kiểm tra:

         Vị trí đúng của răng cửa trên khi phát âm những âm vị “F” và “V”,

         Sự chính xác của kích thước dọc bằng cách chứng tỏ có một khoảng hở tự do không cắn khớp khi phát âm những từ có âm gió.

 Sự nuốt

Khi nut phải thấy có một khoảng hở tự do không cắn khớp sau mỗi lần gài khớp. Thử nghiệm nuốt giúp kiểm tra giá trị của kích thước dọc.

3.  Vành khít phía sau

Khi không áp dụng kỹ thuật ghi vành khít phía sau vào lúc lấy dấu lần hai, sẽ mất đi s đo chính xác về sự nén được của niêm mạc. Mặc khác khi trùng hợp, nhựa sẽ co khoảng 8% trong trường hợp thuận lợi nhất, vì vậy dễ hiểu khi người ta khuyên nên cải thiện hiệu quả của vành khít phía sau để đạt được sự lưu giữ tốt nhất. Việc cải thiện này có được bằng cách cạo trên mẫu lần hai. Vùng vành khít phía sau được cạo ít vì đã được ghi lúc lấy dấu lần hai. Hình thể, bề rộng và độ sâu của vùng cạo tùy vào giải phẫu học màn hầu-khẩu cái riêng của từng bệnh nhân.

         Kỹ thuật viên không thể cạo thay cho bác sĩ.

 

4. Hoàn tất và trùng hợp phục hình

Phiếu liên lạc sau cùng được kèm với hàm sáp sẽ giúp kỹ thuật viên biết những chỉ định sau cùng về việc hoàn tất phục hình (hình 63).

Hình 63. Phiếu liên lạc lần thứ tư với labô

 

Tin cùng chuyên mục