VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ DÙNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LÀM PHỤC HÌNH TOÀN BỘ

hàm tháo lắp PHỤC HÌNH TOÀN BỘ

Tại bài viết này xin giới thiệu tới các bạn cácvật dụng cụ sử dụng trong phục hình toàn bộ hàm giả tháo lắp và các công đoạn lấy dấu hay vô giá khớp thì như thế nào nó là những kỹ thuật rất cơ bản mà một nha sĩ phải biết.

Bày ra trên bàn:

1. Trong các giai đoạn lâm sàng:

Vật liệu cần thiết cho mỗi giai đoạn

     –         Khẩu trang

     –         Găng

     –         Kính

     –         Cốc, khăn giấy

     –         Khăn che cho bệnh nhân

     –         Khăn phủ bàn

     –         Gương số 4

         Hồ sơ bệnh nhân

         Phiếu la bô (để cán bộ giảng ký)

Dấu sơ khởi

         Com pa của bộ khay lấy dấu Schreinmakers

         Chén trộn alginate

         Bay trộn alginate

         Hộp chứa alginate và dụng cụ đong

         Bút chì vẽ da

         Thước nhỏ có chia độ

         Băng keo vải

         Keo xịt để dán khay

Dấu lần hai

Chỉnh khay lấy dấu cá nhân

         Bút chì đen

         Bút chì vẽ da

         Tay khoan thẳng

         Mũi mài nhựa

Chỉnh vành cắn sơ khởi

         Đèn gaz (còn gaz) +diêm

         Dao sáp hoặc dao mổ nếu vành cắn bằng stents

         Miếng sáp

         Miếng kính

Vành khít

         Hai cái chén

         Bình nấu nước sôi

         Dao mổ hoặc dao X-Acto

         Kerr xanh lá +Kerr xám

         Đèn xì Hanau

Lấy dấu

         Xấp giấy trộn

         Bay trộn xi măng

         Vật liệu điều trị vùng nén (P.S.I Coltène)

         Vật liệu lấy dấu, ZnO-Eugénol (Impression Paste, SS White)

Tương quan tâm

Tương quan tâm

         Dao sáp + dao mổ

         Đèn gaz +diêm

         Com pa

         Băng keo vải

         Bút chì vẽ da

         Thước Fox

         Thước nhỏ có chia độ

         Miếng sáp

         Sáp nhôm Aluwax

         Bảng so màu + gương soi mặt

         Bảng chọn hình thể và kích thước răng

Vô giá khớp

         Giá khớp

         Cung mặt +cái chêm nĩa cắn (Hoặc bàn vô giá khớp tự ý)

         Bay trộn thạch cao

         Chén trộn thạch cao

         Thạch cao đông nhanh (Snow White)

Thử hàm sáp

         Chén

         Giấy cắn +kẹp Miller

         Bay Le Cron

         Gương soi mặt

         Sáp nhôm Aluwax

         Dao sáp

         Đèn Hanau

         Bút chì vẽ da

         Bút chì đen

Gắn và kiểm tra

(giống nhau mỗi lần điều trị đau)

      Tay khoan thẳng

      Mũi mài nhựa

      Giấy cắn +kẹp Miller

      Bút chì vẽ da

      Bay Le Cron

      Vật liệu điều trị vùng nén (P.S.I Coltène )

2. Trong các giai đoạn la bô:

Xử lý dấu sơ khởi

      Chén trộn thạch cao

      Bay trộn thạch cao

      Dao điêu khắc thạch cao

      Bay Le Cron

      Cân chính xác

      Đồ đong nước

      Thạch cao loại III

      Máy rung

      Máy trộn chân không Vacumix

      Khuôn đổ đế để bằng cao su

      Mũi mài thạch cao

      Máy mài thạch cao

Khay lấy dấu cá nhân

      Bột và nước nhựa tự cứng Ostron

      Ván và gỗ lăn

      Vaseline

      Dao X-Acto hay dao mổ

      Bút chì

      Nhựa quang trùng hợp Palatray

      Đèn quang trùng hợp

      Bộ mũi khoan hoàn tất

      Giấy nhám vải

      Vành sáp cứng Erkodent

      Hợp chất nhiệt dẻo trắng Erkodent

      Dao sáp

      Đèn cồn hay gaz

Xử lý dấu lần hai

      Chén trộn thạch cao

      Bay trộn thạch cao

      Dao điêu khắc thạch cao

      Bay Le Cron

      Cân chính xác

      Đồ đong nước

      Thạch cao loại IV

      Máy rung

      Máy trộn chân không Vacumix

      Khuôn đổ đế bằng cao su

      Mũi mài thạch cao

      Máy mài thạch cao

Nền tạm và vành cắn

      Sáp miếng

      Vành cắn cứng Erkodent

      Hợp chất nhiệt dẻo trắng Erkodent

      Dao sáp

      Đèn cồn hay đèn gaz

Lên răng

      Giá khớp FAG

      Răng Vita hay Ivoclar

      Thạch cao Snow White

      Silicone nặng

      Sáp miếng

      Dao sáp

      Bay Le Cron

      Đèn cồn hay đèn gaz

      Giấy cắn xanh dương và đỏ

      Mũi khoan carbure tungstène

Vô múp và hoàn tất

      Sáp miếng

      Dao sáp

      Vaseline

      Thạch cao loại III

      Chất cách ly thạch cao

      Giấy bóng kính

      Silicone Flexsitone

      Nhựa có vân Iloclar SR 360

      Múp bằng đồng

      Càng giữ múp bằng inox

      Máy ép thủy lực

      Máy bơm nhựa

      Đồ đong nước và bột nhựa

      Chén sứ để trộn nhựa

      Bình nấu nước sôi Kavo

      Nồi nấu nhựa Kavo

      Búa

      Kìm cắt thạch cao

      Cái kẹp múp

      Bộ mũi khoan hoàn tất

      Giấy nhám vải

      Máy đánh bóng

      Chung nhỏ

      Máy hút

      Bộ bàn chải đánh bóng

      Bột đánh bóng

      Khẩu trang

      Kính bảo hộ

Tin cùng chuyên mục