Doanh nghiệp miền trung
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc Việt

Địa chỉ : 01 Tạ Hiện, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Huỳnh Ngọc Quốc Khánh

Điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Thịnh

Địa chỉ : 55- Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Nguyễn Phương Lệ Triều

Điện thoại : 0236.2245003

Fax :

Email :

Website :

Công Ty TNHH Xây Dựng Viễn Thông Truyền Sáng

Địa chỉ : 105/2 Nguyễn Hoàng, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Trần Đình Năm

Điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

Công ty TNHH KAD Industrial S.A Việt Nam

Địa chỉ : Lô X, đường số 11B, KCN Hoà Khánh mở rộng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3737767

Fax : 3735109

Email :

Website :

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Mạnh Việt

Địa chỉ : 66/8 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Hồ Mạnh Việt

Điện thoại : 618654

Fax :

Email :

Website :

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hoàng Ngô

Địa chỉ : 135 Đỗ Quang, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3691673

Fax :

Email :

Website :

Công Ty TNHH Xây Dựng Kim Nhật Phương

Địa chỉ : 82 Tống Phước Phổ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Lê Kim Tăng

Điện thoại : 02363562302-3623291

Fax :

Email :

Website :

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hành Trình Kết Nối

Địa chỉ : 111 Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Nguyễn Hoàng Vỹ

Điện thoại : 02362467777

Fax :

Email :

Website :

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Song Vũ

Địa chỉ : 342- Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Nguyễn Quang Vũ

Điện thoại : 0905722117

Fax : 02363575246

Email :

Website :

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv Quỳnh Thư Spa

Địa chỉ : 48 Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo : Nguyễn Hiến

Điện thoại :

Fax :

Email :

Website :