Nguyên lý cấu tạo hàm khung và sự vững chắc của hàm khung

Hàm khung khác căn bản nguyên lý cấu tạo với hàm nhựa là lực nhai tựa chủ yếu lên răng, cổ răng để hở và móc có lực đối.

  1. nguyên lý cấu tạo:

các thành phần của hàm khung:

– khung.

– yên hàm.

– thanh ngót răng.

– thanh thân răng.

– móc đúc.

– thanh nối chính + thanh nối phụ.

– phương tiện liên kết.

+ các thanh nối chính.

+ các thanh nối phụ.

+ các phương tiện mắc giữ: trực tiếp (móc răng), gián tiếp (tựa mặt nhai hoặc gót răng).

+ nền hàm.

+ răng giả.

  1. sự vững chắc của hàm khung:

– vai trò của móc đúc và sự bố trí của móc.

– vai trò thanh nối: thanh lưỡi, thanh ngót răng, thanh nối phụ.

– vai trò của khung.

– vai trò của yên.