định nghĩa loạn năng khớp thái dương hàm
Từ 1934, khi Costen tìm ra sự liên hệ giữa những loạn năng bộ máy nhai (đau khớp thái dương hàm, chóng mặt, nghe kém, ù tai) với những rối loạn khớp cắn (mất kích th­ước dọc do nhổ răng với lồi cầu tr­ượt ra sau) thì LNTDH được biết dưới tên hội chứng Costen.

Pages