5 mục tiêu của schilder trong tạo hình và làm sạch ống tuỷ

năm 1974 herbert schilder đề ra phương pháp tạo hình ống tủy theo 3 chiều không gian, nguyên tắc này đã mang lại những thành công lớn trong nội nha.

  1. tạo hình ống tuỷ thành hình trụ thuôn liên tục từ lỗ vào đến lỗ ra.
  2. tạo hình ống tuỷ hẹp dần về phía chóp răng và nhỏ nhất ở phần chóp.
  3. chuẩn bị tạo hình ống tuỷ trên nhiều mặt phẳng.
  4. không làm di chuyển foramen.
  5. giữ nguyên foramen nhỏ như thực tế.

kết luận: có nhiều kỹ thuật tạo hình ống tủy như bước xuống, bước lùi, bằng file tay, file máy……. nhưng cần phải đạt được 5 mục tiêu của schilder.