Bệnh căn và bệnh sinh của viêm tủy răng

Viêm tủy hay gặp ở nước ta do sâu răng không được chữa tốt. viêm tủy cấp hay mãn đều có thể dẫn đến viêm quanh cuống.

bệnh căn của viêm tủy răng gồm có 3 nhóm: nhiễm khuẩn, yếu tố vật lý, yếu tố hoá học.

  1. nhiễm khuẩn:

– toàn thân: ít gặp và cũng chưa được chứng  minh.

– tại chỗ:

+ do sâu răng: vi khuẩn theo ống tomes vào tủy răng hoặc do một lỗ hở ở sừng tủy, buồng tủy.

+ do lõm hình chêm, răng rạn nứt, viêm quanh răng gây viểm tủy đảo ngược.

  1. yếu tố vật lý:

– thay đổi áp xuất đột ngột: như khi đi máy bay, lặn sâu.

– tại chỗ:

+ do sang chấn làm mẻ, rạn răng.

+ mài răng mạnh và lâu quá, làm nóng răng. hay hàn răng bằng nhựa tự cứng làm nóng lỗ hàn cũng có thể gây viêm tủy.

  1. yếu tố hóa học:

– toàn thân: các bệnh toàn thân như đái tháo đường, gut, nhiễm độc chì thủy ngân đều có thể gây chết tủy

– tại chỗ: khi dùng các chất sát khuẩn lỗ sâu mạnh.

bệnh sinh: tại chỗ và toàn thân.

bảng tóm tắt

  nguyên nhân toàn thân nguyên nhân tại chỗ
nhiễm khuẩn vi khuẩn  từ máu hay từ bạch mạch đến tủy răng sâu răng, mẻ, rạn, mòn cổ răng hình chêm, mòn bệnh lý, viêm quanh răng do điều trị
yếu tố vật lý thay đổi độ cao khi đi máy bay

thay đổi độ sâu khi lặn dưới nước

sau sang chấn, sang chấn nhẹ nhưng nhiều

do điều trị răng

chất hàn dẫn nhiệt, gây nóng lúc khô

yếu tố hóa học nhiễm độc thuốc điều trị răng

vật liệu hàn: xi măng, nhựa tự cứng.