Phân loại móc đúc và mô tả móc số 1 của Ney

Móc ney là một móc cơ bản thuộc loại móc đúc, có đầy đủ các thành phần và chức năng của móc đúc.

  1. phân loại:

– móc nối với khung ở mặt tiếp giáp.

– móc nối với khung ở mặt lưỡi.

– móc nối với khung ở mặt tiền đình.

  1. mô tả:

+ tựa mặt nhai: tựa trên mặt nhai răng trụ, có tác dụng truyền lực nhai từ hàm giả qua răng trụ xuống vùng quanh răng.

+ vai móc: là phần cứng của móc, có tác dụng giữ cho hàm không trượt sang bên và ra trước – sau. vai móc nằm trên đường vòng lớn nhất

+ tay móc: là phần đàn hồi của móc, có tác dụng giữ cho hàm giả không bị rơi. tay móc ở dưới đường vòng lớn nhất của răng trụ.

+ thanh nối với khung.