phân loại chất lấy dấu và nói về alginate

Có nhiều loại chất lấy dấu, alginate thuộc loại chất lấy dấu đàn hồi, hay sử dụng nhất, có độ chính xác cao.

  1. phân loại:

– loại cứng:

+ thạch cao: dùng lấy dấu hàm toàn bộ hoặc hàm mất răng lẻ tẻ không có vùng lẹm.

+ eugenol – oxyt kẽm: lấy hàm toàn bộ không có vùng lẹm.

+ hợp chất nhiệt dẻo: lấy dấu cùi răng với khâu đồng, làm vành khít thìa cá nhân trong hàm toàn bộ.

– loại đàn hồi:

+ alginate: lấy dấu cho hàm mất răng từng phần, cho hàm chỉnh hình răng mặt.

+ agar – agar: lấy dấu hàm mất răng từng phần, lấy dấu răng giả cố định, lấy dấu cho mẫu thạch cao.

+ cao su polysulfat: lấy dấu làm răng giả cố định.

+ cao su poly siloxane: lấy dấu làm răng giả cố định.

+ cao su poly vinyl: lấy dấu làm răng giả cố định.

+ cao su poly ether: lấy dấu một đoạn ngắng 2-3 răng làm phục hình cố định.

  1. alginate:

– là chất lấy dấu nhất hiện nay, được chế tạo từ rong biển.

– đóng gói: dạng bột. khi lấy dẫu trộn bột với nước lã.

– ưu điểm: dễ sử dụng, rẻ tiền, độ chính xác tương đối.

– nhược điểm:

+ do độ chính xác không cao (so với silicone) nên thường dùng lấy dấu sơ khởi.

+ có sự thay đổi kích thước ở ngoài miệng do đó phải đổ mẫu ngay sau khi lấy dấu.

kết luận: alginate có thể lấy dẫu chính xác nếu trộn đúng tỷ lệ nước / bột và đổ mẫu ngay.